Virksomheder investerer i ny type sundhedsordning

Stadig flere virksomheder supplerer deres traditionelle sundhedsordninger med løsning der i højere grad også indtænker arbejdslivsperpektivet. De gør de, fordi det kan betale sig – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Jørgen Kilsgaard

Stadig flere virksomheder supplerer deres traditionelle sundhedsordninger med mere helhedsorienterede løsninger. De gør de, fordi det kan betale sig – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

For stadig flere virksomheder rækker det ikke med en traditionel sundhedsordninger og behandlingsforsikring, der typisk først kommer på banen, når medarbejderen er blevet syg eller har et problem. I stedet efterspørger flere og flere sammenhængende løsninger, der både forebygger, udreder og – hvis det bliver nødvendigt - hjælper medarbejderen sikkert og hurtigt tilbage til jobbet efter en sygemelding.

Der er sket en markant udvikling siden nullerne. Her så mange sundhedsforsikringen som ordninger som et personalegode på lige fod med en kantineordning og dermed blot som en ekstra udgift. I dag har man erkendt, at løsninger, der kombinerer forebyggelse, udredning og behandling, med fagprofessionel assistance er en god investering. Det forebygger sygefravær, reducerer varigheden og fastholder værdifuld arbejdskraft på virksomheden. På den måde er det en win-win for alle parter.

Vi ser flere og flere både offentlige og private virksomheder som går denne vej. En af dem er Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Her har man netop udvidet den eksisterende sundhedsordning med en ”arbejdslivsordning” fra KIAPRO. Ordningen, der omhandler 6500 ansatte, skal både forebygge sygefravær og støtte medarbejderen sikkert tilbage til arbejdet efter længerevarende sygefravær.

Det fungerer på den måde, at medarbejdere og ledere kan kontakte vores hotline rådgivningslinje, hvor de bliver vejledt af vores sundhedsfaglige team. Vurderer teamet, at der er behov for behandling eller genoptræning, vil fysioterapeuter træde til. Og drejer det sig om stress, angst, depression eller andre mentale helbredsproblemer, træder vores psykologer eller arbejdslivscoaches til.

I arbejdslivsordningen kan der også indgå besøg på arbejdspladsen med vurdering af eventuelle skånebehov eller omplacering til andre jobfunktioner. Hvis der er tale om længerevarende eller mere sammensatte problemer, indgår også en dialog med nærmeste leder og tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

De forløb, der kan være lidt vanskelige at håndtere for en virksomhed, er oftest længerevarende, og hvor medarbejderen er ramt af en kombination af både helbredsmæssige, psykologiske og eventuelt private udfordringer. Disse sammensatte problemer dækkes ikke i en traditionel sundhedsforsikring, der også kun sjældent inddrager medarbejderens leder og virksomhedens HR beredskab. Det betyder, at den egentlige årsag til længerevarende mistrivsel og manglende performance ofte overses, hvilket i sidste ende kan føre til afskedigelse af medarbejderen. Det er selvsagt en ulykkelig situation for medarbejderen, men det er også en meget dyr proces for virksomheden. Derfor gælder det samme rationale her, som i mange andre af livets forhold – det er både bedre og billigere at forebygge fremfor at helbrede.

Andre artikler

Metode som KIAPRO bygger på

KIAPRO's tilgang med at sammentænke og koordinere indsatser i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv, så alle parter oplever værdi blev udviklet og afprøvet i et større forskningsprojekt for en del år siden. Metodeprincipper er dog stadig høj aktuelle og noget af det der efterspørges i "Det sammenhængende sundhedsvæsen". Læs metodeafsnit og resultaterne her eller hent den samlede rapport.

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Få konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Arbejdslivssikring

"Arbejdslivssikring" er et nyt abonnementskoncept der sikrer det gode arbejdsliv. Det supplerer virksomhedens traditionelle sundhedsforsikring eller sundhedsordninger. KIAPRO services kan samles i forskellige pakker, der alle har dette fokus.