“Vi styrker virksomheders konkurrenceevne ved at sætte sundhed, trivsel og arbejdsmiljø
på dagsorden”

Mette Kilsgaard, Direktør

Vi ønsker at sætte en ny dagsorden på det moderne arbejdsmarked

”Den sunde arbejdsplads” har tidligere handlet mest om medarbejdersundhed og arbejdsmiljø i traditionel forstand. Vi mener tiden er inde til at sætte en ny dagsorden for hvordan vi samskaber sunde arbejdspladser på det moderne arbejdsmarked. Her ser vi at ”sunde relationer”, også er en væsentlig parameter for den sunde arbejdsplads. Altså, hvordan vi har det sammen på arbejde. Forskningen peger på, at netop ”sunde relationer”, både hænger sammen med fysisk og mental sundhed hos os selv, men også værdiskabende for de sammenhænge vi indgår i, f.eks. arbejdspladsen. Sunde relationer på arbejdspladsen er også noget vi alle har et ansvar for at medskabe og vedligeholde. Det taler direkte ind i ”samskabelse”, som en væsentlig konkurrenceparameter på det moderne arbejdsmarked og noget vi i Norden er kendt for.  

Vores arbejdsliv og en virksomheds udvikling er ikke et sprint, men en rejse med op og nedture. Ingen kan levere 110% hver dag. Kunsten er at finde balancen mellem daglig drift, individuelle behov og en sund kultur. Vi har dedikeret os til tillidsfuld støtte, vejledning og udvikling af virksomheders sundhedsprofil og dermed også medarbejdernes sundhed, trivsel og relationer på arbejdspladsen.

Vi ønsker at samskabe sunde arbejdspladser på det moderne arbejdsmarked og byder alle med samme mission med på rejsen.

Vi arbejder for at:

Hjælpe ledere og medarbejdere på lige fod og i øjenhøjde

Skabe en mere robust arbejdsstyrke der trives og udvikler sig på arbejdet

Fremme bedre dialog og sikre en fair proces i løsninger

En kort tidslinje

2007
2009
2013
2015
2018
2022

KIAPRO bliver til
på baggrund af forskningsprojekter om sundhed, sygefravær og arbejdsfastholdelse

Første driftsaftaler
med en række kommunale Jobcentre

Sundhedsordninger på arbejdspladser
med tidlig indsat og forebyggelse af sygfravær

Forsikrings- og pensionskunder
med uarbejds-dygtighed får mulighed for hjælp

Går digitalt med services
i samarbejde med søster-virksomhed KIATEC

Arbejdsplads sundhed og trivsel
får øget fokus i nyt produkt

Vores team

Vores medarbejdere har en bred vifte af kompetencer indenfor både sundhedssektoren, social- og beskæftigelsessektoren, samt konsulentkompetencer indenfor arbejdsmiljø og arbejdsplads processer.

Mette Kilsgaard

Direktør, partner

mki@kiapro.dk

40208364

Jørgen Kilsgaard

Direktør, partner

jki@kiapro.dk

40183301

Kristian Stampe Nielsen

Psykolog

ksn@kiapro.dk

88 77 93 77

Linda Nystrup

Socialrådgiver og coach

lny@kiapro.dk

22 79 43 08

Margit Sidelmann

Psykolog

Anette Strøm

Socialrådgiver og coach

ast@kiapro.dk

Tine L. Christensen

Socialrådgiver og koordinator

tch@kiapro.dk

88 77 93 77

Benjamin Aleksander Rossen

Psykolog

bar@kiapro.dk

Marie B. I. Hougaard

Psykolog

mih@kiapro.dk

Ulla Neumann

Løn- og bogholderi

une@kiapro.dk

Mie Hansen Melchorsson

Socialrådgiver

mhm@kiapro.dk

Mads Nicolai Lauridsen

Fysioterapeut

mnl@kiapro.dk

51963579

Per Schou

Fysioterapeut og arbejdspladskonsulent

psc@kiapro.dk

29381322

Helle Evers Palshof

Speciallæge

hep@kiapro.dk

Michael Stig Hansen

IT-COO

msh@kiatec.dk

Kristian Frugaard

IT konsulent

kfr@kiatec.dk

Det startede med et forskningsprojekt

Med en sundhedsfaglig baggrund indenfor klinisk biomekanik, kiropraktik og folkesundhed oplevede vi mange patienter med sygemeldinger og udfordringer i arbejdslivet. Vi så tidlig behovet for at tænke nyt og på tværs af fagsektorer. Det blev startsskuddet til forskningsprojektet "Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse" (KIA).

Forskningsprojektet blev et af de første i Danmark, og dokumenterede at en tidlig, koordineret og tværfaglig indsats gør en markant økonomisk og personlig forskel. Dette blev incitamentet for etablering af KIAPRO. Vi har siden vores opstart forfinet, tilpasset og videreudviklet vores ekspertiser og bliver fortsat ved med at tilpasse KIAPRO’s services til, hvad nutiden og fremtidens moderne arbejdsmarked har brug for.

CEO Jørgen Kilsgaard ved et whiteboard

Find os her

Ledige stillinger

Psykolog

Herlev, Marielundvej, København

Vi søger en psykolog til vores afdeling i Herlev med tiltrædelse 1.6.22 eller snarest derefter. Samtaler finder sted fredag den 29.4.22

 • Fuldtid
 • On-site
 • Frokostordning

Om jobbet

 • Du vil blive en del af en tværfaglig afdeling med bl.a. psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, mentorer og jobkonsulenter og skal betjene en borgergruppe der grundet fysisk, psykisk eller sociale udfordringer har vanskeligt ved at returnere til arbejdsmarkedet.
 • Psykologens opgaver vil bestå af følgende:
 • Beskæftigelsesrettede screeninger af borgerens psykiske funktionsniveau
 • Korte målrettede, motiverende og opkvalificerende samtaleforløb med borgere, der af psykisk, sociale og/eller fysiske årsager står uden for beskæftigelse
 • Individuelle samtaler kan også indeholde formidling om smertemestring, sygdomshåndtering eller psykiske lidelser
 • Konsultative ydelser, herunder rådgivning og sparring med sagsbehandlere samt andre aktører fra sundheds- og beskæftigelsessektoren
 • Deltagelse i tværfaglig sparring vedrørende aktuelle borgersager
 • Et tiltagende mere virksomhedsvendt arbejde, hvor psykologen skal kunne benytte psykologfagligheden i mange forskellige kontekster
 • Beskæftigelsesrettede psykologiske undersøgelser blandt andet med testning med WAIS-IV, RCFT og NEO-PI-3

Vi tilbyder:

 • Intern supervision
 • Et fagligt udfordrende job under fleksible arbejdsbetingelser
 • Mulighed for at indgå i et udviklingsorienteret psykologfagligt fællesskab
 • En spændende arbejdsplads, der består af et dynamisk og tværfagligt team. De forskellige afdelinger mødes jævnligt på tværs af landet i både sociale og faglige sammenhænge

Søg jobbet

For jobcentre

Hvis din virksomhed mangler nogle specifikke services, skræddersyer vi glædelig en pakke som passer præcis til jeres behov, ambitioner og målsætninger.

For pensions- og forsikringsselskaber

Hvis din virksomhed mangler nogle specifikke services, skræddersyer vi glædelig en pakke som passer præcis til jeres behov, ambitioner og målsætninger.