OM OS

Vi har stor ekspertise i at hjælpe mennesker tilbage til dagligdagen og arbejdslivet.

HISTORIE

KIApro er en sundhedsfaglig konsulentvirksomhed, der blev grundlagt i 2007 på baggrund af mange års erfaring fra sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Metoden, hvor 360 graders udredning kombineres med en arbejdsmarkedsrettet afklaring, blev endelig udviklet i KIA projektet fra 2003. Dette var et forskningsprojekt, hvor Vejle Amt, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Syddansk Universitet arbejdede tæt sammen.

Den særlige KIA metode© blev her udviklet og afprøvet i fire kommuner i det tidligere Vejle Amt.

 

KIApro´s forretningsgrundlag bygger overordnet på KIA-metode© som en systematisk metode til at skræddersy individuelle forløb når arbejdsliv er udfordret.

Vi har siden vores opstart, indhøstet stor erfaring og opbygget faglig ekspertise i at hjælpe mennesker tilbage til dagligdagen og arbejdslivet efter helbredsmæssige problemer. Det sker igennem koordinerede, tidsafgrænsede og effektive forløb med dokumenteret effekt.

Denne tilgang anvender vi i alle vores forretningsområder og vi prioriterer løbende udvikling af processer og metoder indenfor arbejdsmarkedsrettede forløb.

Mennesker med helbredsmæssige problemer der forårsager uarbejdsdygtighed har ret til en hurtig udredning og en arbejdsmarkedsrettet afklaring, så usikkerhed kan vendes til tryghed og håb

VÆRDIER OG MISSION

Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag er, at arbejdsliv er værdifuldt og generelt godt for menneskers helbred, trivsel og velbefindende.

Mennesker ønsker i udgangspunkt at være selvforsørgende, men kan igennem livet komme i situationer, hvor det er vanskeligt at fastholde eller finde vejen tilbage til arbejdslivet. Usikkerhed og manglende sammenhæng mellem indsatser, kan gøre det endnu vanskeligere. KIApro er en professionel samarbejdspartner, der hjælper mennesker hurtigt og sikkert tilbage til arbejde.

Vores mission

Mennesker med helbredsmæssige problemer der forårsager uarbejdsdygtighed, har ret til en hurtig udredning og en arbejdsmarkedsrettet afklaring, så usikkerhed kan vendes til tryghed og håb.

Vores mission er at hjælpe mennesker med midlertidig eller varig funktionsevnenedsættelse tilbage til dagliglivet, til arbejdspladsen og tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan enten være på ordinære eller særlige vilkår.

 

Få mennesker er desværre kommet i en situation hvor deres funktions- og arbejdsevne er meget begrænset. Disse mennesker har også brug for en professionel udredning og afklaring af, om tilknytning til arbejdsmarkedet er realistisk og på hvilke vilkår. Mange har uanset tilknytning til arbejdsmarkedet, brug for at kunne fungere bedre i dagligdagen.


Vi ønsker at skabe sammenhæng

Alle vores forretningsområder og projekter baserer sig på at skabe sammenhæng i forhold til at kunne fastholde arbejdet eller vende tilbage til arbejdslivet, fordi arbejdsliv er værdifuldt.

 

Vi ønsker også at bidrage til og præge samfundsdebatten i den retning, da vi igennem vores arbejde dagligt bliver bekræftet i vores værdigrundlag.

KIApro´s forretningsgrundlag bygger overordnet på KIA-metode© som en systematisk metode til at skræddersy individuelle forløb når arbejdsliv er udfordret

LEDELSE OG BESTYRELSE

Vores forretningsområder er dækket af en direktion og en række områdeledere.

Ud over den daglige ledelse, har vi valgt at organiserer os med en smal bestyrelse og et bredere advisory board.

Begge disse fungerer som løbende sparringspartnere indenfor alle KIApro’s forretningsområder.

Jørgen.png

Jørgen Kilsgaard

Adm. direktør og partner

Kiropraktor, MPH
jki@kiapro.dk

Tlf: +45 40 18 33 01

KiaPro_Logo.png

Mie Melkersson

Teamleder, Center Storkøbenhavn

mhm@kiapro.dk

Tlf: +45 28 81 75 79

MEtte.jpg

Mette Kilsgaard

Direktør for drift og kvalitet og partner

Kiropraktor, MPQM
mki@kiapro.dk

Tlf: +45 40 20 83 64

Tine.jpg

Tine Lønsmann Christensen

Centerleder, Aalborg
tch@kiapro.dk

Tlf: +45 40 20 21 98

Direktion & ledelse