Sundhed og arbejdsliv

er værdifuldt for

menneskers trivsel

og velbefindende

Vi hjælper med at passe på det

virksomhed_IKON.png

VIRKSOMHEDER

Vi hjælper virksomheden og dens medarbejdere når helbredsproblemer eller manglende trivsel udfordrer arbejdslivet.

pension_IKON.png

FORSIKRING OG PENSION

Vi hjælper uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at vende tilbage til arbejde efter ulykke eller helbreds-mæssige problemer.

JobcENTRE

Vi hjælper borgere på kanten

af arbejdsmarkedet med at fastholde job eller vende

tilbage til arbejdsmarkedet.

NÅR ARBEJDSLIV BLIVER UDFORDRET

Alle mennesker kan komme i situationer, hvor arbejdslivet bliver udfordret eller det er vanskeligt at vende tilbage efter en sygemelding eller længere tid uarbejdsdygtighed.
 
Det kan skyldes forhold på arbejdspladsen, helbredsforhold, stress og travlhed i hverdagslivet, belastninger i familielivet, sygdom hos børn eller pårørende, osv. Usikkerhed og manglende sammenhæng mellem forskellige indsatser, kan gøre det endnu vanskeligere.
 
Uanset hvad der udfordrer arbejdslivet, kan der nogle gange være behov for hjælp og assistance fra professionelle fagfolk.
FKUEBEN_IKON.png

PROfessionel 

sundhedsrådgivning

FKUEBEN_IKON.png

Navigation og koordination til den rigtige behandling

og indsats

FKUEBEN_IKON.png

Skræddersyet indsatsplan der matcher udfordringer

og behov

FASER I

ARBEJDSLIVET

Igennem dit arbejdsliv er der forskellige faser. Det kan både være i forhold til din indtrædelse på arbejdsmarkedet (overgang fra uddannelse til job), eller ved udtrædelse fra arbejdsmarkedet der ikke skyldes helbredsforhold eller uarbejdsdygtighed.​

Ved uarbejdsdygtighed er der også forskellige faser. Her kan faserne være i

forhold til tidspunkt, varighed og tilknytning til en arbejdsplads eller arbejdsmarkedet.

 

Vi støtter dig som uvildig part, uanset hvilken fase du er i.​

SYGEMELDING

4 uger

Afklaring ifm. ansøgning 

om FøP og IP ​

(Ubetydelig rest erhvervsevne)​

UARBEJDSDYTIG

12 uger

26 uger

52 uger

104 uger

FASER I FASTHOLDELSE AF SUNDHED OG ARBEJDSEVNE

Sundhedsfremme og forebyggelse af skader og sygemelding​

Arbejdspladsfastholdelse ​

(Sygemeldt, tilknyttet arbejdsplads)​

Arbejdsmarkedsfastholdelse ​

(Sygemeldt, men opsagt fra arbejdsplads)​

Arbejdsmarkeds-reintegration ​

(Langvarig uarbejdsdygtighed (2-3 år) 

pga. kritisk sygdom)​

ARBEJDSDYGTIG,

FULDT ELLER

DELVIST

KIApro er en professionel samarbejdspartner, der hjælper og koordinerer igennem alle faser ​

SÅDAN

BRUGER VI TEKNOLOGI TIL

AT FORBEDRE DEN SAMLEDE

BRUGER REJSE

Vi ønsker at inddrage og engagere brugerne aktivt i at finde de bedste og mest effektive løsninger.  Derfor har vi, i samarbejde med vores søstervirksomhed KIAtec, udviklet IT-løsninger der understøtter brugerens rejse igennem et sundheds- eller arbejdsfastholdelses forløb. ​

Det kan være lige fra tidlig opsporing af potentielle sundhedsproblemer, hvor brugeren kan få målrettet og relevant information og rådgivning, til enkel aktivering af personlig rådgivning fra et tværfagligt sundhedsteam eller hele vejen igennem et trænings- og rehabiliteringsforløb. ​

Alt sammen med sikkerhed og gennemsigtighed for brugeren og samtykke til eventuel videregivelse af oplysninger. ​

Læs mere om KIAtec og teknologi her.

DET SIGER VORES KUNDER

Vi måler vores kvalitet på 5 overordnede parametre

(gennemsnit af alle besvarelser på tværs af kundesegmenter)

Tilgængelighed

Service og imødekommenhed

Faciliteter

Faglighed

Resultat

Stjerner.png
Stjerner.png
Stjerner.png
Stjerner.png
Stjerner.png

4,5/5

4,6/5

4,4/5

4,8/5

4,3/5