FORSIKRING OG PENSION

Vi hjælper uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at vende tilbage til arbejde efter ulykke eller helbreds-mæssige problemer.

JobcENTRE

Vi hjælper borgere på kanten

af arbejdsmarkedet med at fastholde job eller vende

tilbage til arbejdsmarkedet.

ARBEJDSDYGTIG,

FULDT ELLER

DELVIST