KIAPRO hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Vi hjælper borgere med at fastholde job eller vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Cykelbud med skæg, der leverer en pakke til en kunde

Sådan skaber vi værdi

Vi har specialiseret os med tværfaglig udredning og arbejdsrettet rehabilitering. Med til dette hører en koordineret indsats, fordi koordinering er afgørende for et sammenhængende forløb. Koordinering imellem helbredsmæssig udredning og afklaring, koordinering imellem genoptræning og afprøvning af arbejdsevnen og hele vejen tilbage til arbejde. Vi koordinerer også i forhold til uddannelse og udplacering på arbejdsmarkedet.

Vi skaber værdi ved at sammenkæde helbredsmæssig udredning og afklaring med funktionsoptræning, arbejdsmarkedsafprøvning, opkvalificering og udplacering på arbejdsmarkedet. Vi betegner det et “arbejdsrettet rehabiliteringsforløb”.  

Alle forløb starter typisk med en tværfaglig analyse af barrierer og ressourcer for tilbagevenden til arbejde. Derefter sammensættes en individuelt tilpasset indsatsplan til den enkelte borger. Det sikrer en målrettet og effektiv rehabiliteringsindsats, hvor der ikke bruges ressourcer på virkningsløse standardtilbud.

Indgang til jobcenter

Vi har specialiseret os i leverance af en række sundheds- og beskæftigelsesfaglige ydelser lige fra tidlig indsats for sygedagpengemodtagere til tværfaglig og skræddersyede tilbud til borgere i ressource-, kontanthjælps- eller jobafklaringsforløb

Dette er vores ydelser

 • Tidlig arbejdsmarkedsrettet funktionstræning for sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
 • Tværfaglige udredning af helbredsmæssige forhold og funktionsevne
 • Skræddersyede forløb for ledige fleksjobbere
 • Sammenhængende tilbudsvifte for borgere i ressourceforløb
 • Tværfaglige og helhedsorienterede forløb for kontanthjælp og sygedagpengemodtagere
 • Tværfaglig smerteklinik for kroniske smertepatienter
 • Konsulentydelser indenfor tværfaglige rehabiliteringsprocesser
 • Digitale redskaber til forløbsopfølgning, borgere inddragelse og engagement

Alle kommuner og Jobcentre arbejder lidt forskelligt. Vi tror derfor ikke på standard løsninger, der passer til alle. Vores tilgang er derimod at arbejde systematisk og målrettet med at finde den rigtige løsning, som passer bedst til hver enkelt Jobcenter. Det gør ikke ydelsen mindre effektiv, bare resultatet bedre. Vi arbejder også løbende med udvikling og tilpasninger af vores ydelser så de skaber mest værdi for det enkelte Jobcenter.

Kontakt os derfor venligst for at høre nærmere om hvordan vi bedst skaber værdi for jeres borgere.

For dig som borger

Hvis du som borger er henvist fra Jobcentret, kan det være fordi der er usikkerhed omkring hvordan og hvornår du kan vende tilbage til dit arbejde eller til arbejdsmarkedet. Et forløb i KIAPRO vil blive skræddersyet ud fra netop din situation indenfor de givne lovgivningsmæssige rammer. I forbindelse med et forløb hos os, kan vi blandt andet:

 • Give dig en udredning af dine fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Dette foregår ved vores sundhedsfaglige personale (læger, psykologer, kiropraktorer, fysio-/ergoterapeuter mfl.)
 • Hjælpe dig med at komme i gang med fysisk aktivitet eller specifik genoptræning
 • Tilbyde dig et individuelt eller gruppebaseret undervisningsforløb (temabaserede workshops)
 • I samarbejde med dig, afdække dine personlige og faglige kompetencer
 • Tage kontakt til din arbejdsplads og hjælpe med at udarbejde en plan for hvordan du fastholder dit arbejde. Under det hører også at følge op på hvordan og hvornår du evt. vil kunne trapper op i arbejdstid og i opgaver
 • Tilbyde at etablere en virksomhedspraktik der er særligt tilpasset din arbejdsevne og lave opfølgning i forhold til afklaring af din arbejdsevne
 • Deltage på en rundbordsamtale med dem der er relevante i din sag
 • Etablere en mentorordning

I alle forløb samarbejder vi med din sagsbehandler om at finde den rigtige løsning for dig.


Det kan du forvente

Du kan forvente en hurtig tværfaglig udredning og afklaring af dine fysiske eller psykiske helbredsproblemer i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan forvente at møde en række højt kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere i KIApro. Dette kan være læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og socialrådgivere.  Alle har en lang erfaring inden for koordineret indsats for arbejdsfastholdelse (KIA). Derfor kan du forvente:

En skræddersyet løsning

Alle personer er forskellige. Vi tror derfor ikke på standard løsninger, der passer til alle.

Vores tilgang er derimod, at vi sammen skal finde den rigtige løsning, som passer bedst til netop din situation, indenfor de rammer din kommune har til rådighed.  Det gør ikke forløbet mindre effektivt, bare resultatet bedre.

Fortrolighed og åbenhed

Vi arbejder ud fra et fortrolighedshensyn. Videregivelse af oplysninger sker altid efter gældende regler på området og efter aftale mellem dig som borger og din sagsbehandler.  Vi anbefaler altid, at forhold, der har betydning for den arbejdsmæssige situation bliver drøftet åbent. KIApro er den fagprofessionelle neutrale part i forløbet. De betyder, at vi i udgangspunktet altid ønsker en åben dialog mellem dig, din sagsbehandler og din eventuelle arbejdsplads under hele forløbet.  Det gør vi fordi, vi har erfaret at de bedste og mest bæredygtige løsninger findes i fællesskab.