Personligt og digitalt
- sammentænkt

Alle services sammentænker digitale løsninger med personlig fagprofessionel rådgivning når sundhed eller arbejdsliv er udfordret.

"One point of contact" fagprofessionel rådgivning uanset årsag

 • Rådgivningshotline giver øjeblikelig og direkte hjælp uanset årsag
 • Hjælp til medarbejdere med fysiske eller mentale problemer eller andre forhold der udfordrer arbejdslivet
 • Støtte og rådgivning til ledere når en medarbejder er udfordret  
 • Sikrer den gode dialog ved sygemelding og længerevarende sygefravær  
Andre services

Virksomhedens sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø

Alt samlet i én app

 • Samlet overblik over alle virksomhedens sundhedstilbud og HR løsninger ét sted
 • Digital trivselsmåling, sundhedsscreening og lovpligtig APV
 • Datadrevet indsigt til prioritering af forebyggelsesstrategi for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø
 • Mulighed for egne- eller 3. parts services og whitelabeling

Forbind direkte til en sundhedsekspert

Kom i kontakt med eksperter, målrettet din situation og behov.

Speciallæge

Psykolog

Kiropraktor

Socialrådgiver

Fysioterapeut

Arbejdslivscoach

Line elsker sine kolleger og sit job. Men noget gjorde, at hun overvejede at skifte job.

Line 30 år, kunderådgiver

Læs historien her

Du kan sagtens komme tilbage i arbejde efter en skade og det er Hanne et bevis på.

Hanne 51, Administrativ stabsfunktion

Kristian havde stress symptomer, kort lunte og svært ved at huske. Med hjælp fra HR og KIAPRO fik han sin hverdag igen.

Kristian 38 år projektleder

KIAPRO er for Jer .....

 • der ønsker at få mere værdi ud af jeres samlede sundhedsinvestering på tværs af udbydere
 • der ønsker bedre overblik og udnyttelse af alle sundheds- og HR tilbud på virksomheden og gøre dem nemt tilgængelig for medarbejderne
 • der ser virksomhedens medarbejdere som den vigtigste ressource
 • der ønsker at udvikle en sund arbejdsplads med høj trivsel og høj produktivitet

Fordele for medarbejdere

 • Alle arbejdspladsens sundheds- og HR services lige i min lomme
 • Digital trivselsbarometer med sundhedsfaglig rådgivning og beredskab
 • Hjælp ved sygdom eller udfordringer i mit arbejdsliv, uanset årsag
 • Stifinder til de bedste offentlige og private sundhedstilbud og muligheder
 • Viden og indsigt om hvad jeg selv kan gøre for at påvirke min egen situation, sundheds- eller trivselstilstand.

Fordele for ledere

 • Løbende indsigt i medarbejdernes tilstand (sundhed, trivsel, kompetencer, mv.)*
 • Mulighed for at jeg som leder kan tage initiativ til dialog med en medarbejder, uden at anonymiteten brydes
 • Redskab og guides til mere kvalificeret dialog og handling ud fra medarbejderens situation
 • En udfordret medarbejder får hurtigt den rette hjælp, så arbejdsopgaver bliver løst
 • *på aggregeret og anonymiseretniveau

Fordele for virksomheder

 • Øget evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
 • Én løsning der samler virksomhedens HR-services
 • Bedre overblik over og udnyttelse af de samlede HR/sundhedsinvesteringer
 • Mere engagerede og produktivt nærværende medarbejdere
 • Data og indsigt til bedre HR strategiske beslutninger

Nemt at komme i gang

Vi opbygger tillid ved at lære jeres virksomhed at kende og tilpasser partnerskabet til jeres behov.

1

Kort opstartsmøde

2

Kortlægning af arbejdspladsens nuværende sundhedstilbud.

3

Installer jeres tilpassede KIAPRO app

4

Igangsæt med sundhedsscreening og APV.

Tilkøb/add on services

Vi er eksperter i sundhed og arbejdsliv. Vi hjælper også vores kunder med services indenfor arbejdspladssundhed

 • Coaching af medarbejdere og ledere
 • Håndtering af langtidssygemeldte medarbejdere
 • Digital sundhedsscreening
 • Digital fraværsadministration
 • Digital lægehotline
 • Seminar og workshops for ledelse eller medarbejdere
 • Rundbordssamtale og arbejdspladsbesøg
 • Rådgivning omkring sygefravær, kommunal lovgivning og muligheder
 • Undervisning om smertehåndtering, stress, angst og depression
 • Håndtering af svære livskriser eller afhængighed
 • Tidlig opsporing af medarbejdere i særlig risiko for sundhedsudfordringer
 • Rådgivning om tilbagevenden til arbejde efter længerevarende fravær eller kritisk sygdom
 • Intern behandlingsordning
 • Akut psykolog rådighed og krisehjælp