For forsikrings- og pensionsselskaber

Vi rykker ud når arbejdsliv er i fare!

Kom i gang
Mand og kvinde, der arbejder sammen og kigger på en skærm

Sådan skaber vi værdi

Vi har specialiseret os i, at hjælpe uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at fastholde eller komme tilbage til arbejde efter helbredsmæssige problemer. Helbredsmæssige problemer kan opstå som følger af en overbelastning, skade eller ulykke. Vores ydelser henvender sig derfor typisk til kunder med en ulykkes- eller arbejdsskadeforsikring eller en pensionsordning med erhvervsevnetabsdækning.

Vi skaber værdi ved at sammenkæde den helbredsmæssige udredning, behandling og genoptræning med en afklaring af arbejdsevnen, arbejdsfastholdelse eller arbejdsmarkedsafprøvning. Vi betegner det et ”arbejdsrettet rehabiliteringsforløb”.

Forløbene sammensættes og tilpasses individuelt til den enkelte forsikrings- eller pensionskunde. Det sikrer rette indsats til rette kunde på rette tidspunkt.

Vi tror på, at de bedste og mest bæredygtige løsninger findes i samarbejde og på et tidligt tidspunkt i forløbet.

Vores ydelse

  • Tværfaglige udredning og afklaring af helbredsmæssige forhold og funktionsevne efter KIA-metoden (se mere under ”Om os”)
  • Funktionsafklaring og beskrivelse på baggrund af arbejdsplads- eller hjemmebesøg
  • Rehabiliteringsforløb med arbejdsmarkedsrettet fokus
  • Socialrådgiver indsats og forløbskoordination

Vi hjælper uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at fastholde eller komme tilbage til arbejde efter helbredsmæssige problemer.

For dig som forsikringskunde

Hvis du over en længere periode har befundet dig i en belastet situation, med usikkerhed omkring dit helbred, dit arbejdsliv og din fremtid og samtidig har en relevant sundheds- eller ulykkesforsikring eller en pensionsordning med tab af erhvervsevnedækning (TAE) så har du mulighed for at få hjælp.

Vi tilbyder en række ydelser, der kan hjælpe dig sikkert tilbage til dit arbejde eller til arbejdsmarkedet. Du skal dog altid kontakte dit forsikrings- eller pensionsselskab for at høre nærmere om dine muligheder.

  • Undersøgelse og tværfaglig udredning ved sundhedsfaglige team
  • Sikker tilbagevenden til arbejde
  • Specifik genoptræning
  • Støtte og rådgivning
  • Koordinering af indsats

Det kan du forvente

Du kan forvente en hurtig tværfaglig udredning og afklaring af dine fysiske eller psykiske helbredsproblemer i forhold til dit arbejdsliv.

Du kan også forvente at møde en række højt kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere. Dette kan være læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og socialrådgivere. Alle har en lang erfaring inden for koordineret indsats for arbejdsfastholdelse (KIA).