Sundhed, trivsel og arbejdsmiljø
-samlet og lige ved hånden

Vi gør det muligt at samle alle jeres services, løbende tage ”pulsen” på hvordan medarbejderne har det og forbinde til den bedste hjælp

Mand på arbejde, der taler i telefon

Én samlet indgang til  fagprofessionel rådgivning
-uanset årsag

 • Tværfaglig rådgivningshotline giver øjeblikelig og direkte hjælp uanset årsag
 • Hjælp til medarbejdere med fysiske eller mentale problemer eller andre forhold der udfordrer arbejdslivet
 • Støtte og rådgivning til ledere når en medarbejder er udfordret, ikke trives eller er sygemeldt
 • Faciliterer den gode dialog mellem leder og medarbejder ved sygemelding og længerevarende sygefravær  
Andre services

"MyWorkplace" er en medarbejdervendt løsning til den moderne arbejdsplads

 • Samler alle sundheds- og HR services i én løsning
 • Tage pulsen påhvordan medarbejderne har det og hvad der udfordrer dem i at gøre deres bedste. Fungerer også som digital trivselsmåling, sundhedsscreening og lovpligtig APV
 • Forbinde til relevant professionel hjælp når forhold udfordrer sundhed, trivsel og produktivitet
 • Giver indsigt i hvad der faktisk udfordrer virksomheden i at være en sund, produktiv og succesfuld arbejdsplads.

Forbind direkte til en sundhedsekspert

Kom i kontakt med eksperter, målrettet din situation og behov.

Speciallæge

Psykolog

Kiropraktor

Socialrådgiver

Fysioterapeut

Arbejdslivscoach

Line elsker sine kolleger og sit job. Men noget gjorde, at hun overvejede at skifte job.

Line 30 år, kunderådgiver

Læs historien her

Du kan sagtens komme tilbage i arbejde efter en skade og det er Hanne et bevis på.

Hanne 51, Administrativ stabsfunktion

Kristian havde stress symptomer, kort lunte og svært ved at huske. Med hjælp fra HR og KIAPRO fik han sin hverdag igen.

Kristian 38 år projektleder

KIAPRO er for Jer .....

 • der ønsker at få mere værdi ud af jeres samlede sundhedsinvestering på tværs af udbydere
 • der ønsker bedre overblik og udnyttelse af alle sundheds- og HR tilbud på virksomheden og gøre dem nemt tilgængelig for medarbejderne
 • der ser virksomhedens medarbejdere som den vigtigste ressource
 • der ønsker at udvikle en sund arbejdsplads med høj trivsel og høj produktivitet

Fordele for medarbejdere

 • Alle arbejdspladsens sundheds- og HR services lige i min lomme
 • Digital trivselsbarometer med sundhedsfaglig rådgivning og beredskab
 • Hjælp ved sygdom eller udfordringer i mit arbejdsliv, uanset årsag
 • Stifinder til de bedste offentlige og private sundhedstilbud og muligheder
 • Viden og indsigt om hvad jeg selv kan gøre for at påvirke min egen situation, sundheds- eller trivselstilstand.

Fordele for
ledere

 • Løbende indsigt i medarbejdernes tilstand (sundhed, trivsel, kompetencer, mv.)*
 • Mulighed for at jeg som leder kan tage initiativ til dialog med en medarbejder, uden at anonymiteten brydes
 • Redskab og guides til mere kvalificeret dialog og handling ud fra medarbejderens situation
 • En udfordret medarbejder får hurtigt den rette hjælp, så arbejdsopgaver bliver løst
 • *på aggregeret og anonymiseret niveau

Fordele for virksomheder

 • Øget evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
 • Én løsning der samler virksomhedens HR-services
 • Bedre overblik over og udnyttelse af de samlede HR/sundhedsinvesteringer
 • Mere engagerede og produktivt nærværende medarbejdere
 • Data og indsigt til bedre HR strategiske beslutninger

Nemt at komme i gang

Vi opbygger tillid ved at lære jeres virksomhed at kende og tilpasser partnerskabet til jeres behov.

1

Kort opstartsmøde

2

Kortlægning af arbejdspladsens nuværende sundhedstilbud.

3

Installer jeres tilpassede KIAPRO app

4

Igangsæt med baseline måling, som også fungerer som APV og sundhedsscreening

Tilkøb/add on services

Vi er eksperter i sundhed og arbejdsliv og hvordan det hænger sammen. I samarbejder med vores samarbejdspartnere, kan vi levere en lang række HR services som moderne virksomheder efterspørger.

 • Støtte og proceshåndtering ved langtidssygemeldinger
 • Digital sundhedsscreening
 • Digital ArbejdsPladsVurdering (APV)
 • Behandlings- og udredningsforsikring (Sundhedsforsikring)
 • Digital lægehotline
 • Samtaleforløb ved erhvervspsykolog
 • Rundbordssamtale og arbejdspladsbesøg
 • Rådgivning omkring sygefravær, kommunal lovgivning og muligheder
 • Undervisning i konkrete metoder der understøtter succesfulde forandringsprocesser og medarbejder trivsel
 • Støtte til medarbejdere ved svære livskriser, afhængighed eller private udfordringer der påvirker arbejdslivet
 • Tidlig opsporing af medarbejdere i særlig risiko for sundhedsudfordringer der påvirker arbejdslivet
 • Rådgivning om tilbagevenden til arbejde efter længerevarende fravær eller kritisk sygdom
 • Intern behandlingsordning på arbejdspladsen
 • Akut krisehjælp