Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Få konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Mette Kilsgaard

Der er efterhånden skrevet meget om forebyggelse af stress og mistrivsel. Vi har fået mange gode lavpraktiske råd til hvordan man selv kan reducere sit stressniveau. Der er stadig en ”kamp” i gang omkring årsager til stress.
Er det vores egen skyld, vil vi for meget eller er det arbejdets skyld og skaldet løses individuelt eller på organisationsplan?

Det er på tide at gøre op med denne sort/hvide tænkning- især set i lyset af, at den moderne arbejdsplads er et sted, hvor der er stor grad af selvtilrettelæggelse og indflydelse.

En anden årsag til at gøre op med denne sort/hvide tænkning er, at vi ved mere og mere om neurobiologien og dermed, hvordan vores hjerner fungerer.

Vi har groft sagt to systemer der regulerer vores mentale tilstand. Det sympatiske, der aktiveres, når vi skal udrette noget og det parasympatiske som sørger for, at vi bliver rolige. Når vi over længere tid er i situationer, hvor vi føler os belastede, overbelastes det sympatiske nervesystem og det bliver vanskeligt at finde ro og balance igen.

Som sagt er der forskellige greb, den enkelte kan gøre, men en af de faktorer, vi alle- både ledere og medarbejdere kan påvirke til fælles gavner graden af psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Professor Amy Edmondson fra Harvard Business School har forsket i arbejdsmiljø igennem mange år og noget af det hun har påvist er, at arbejdsmiljø med høj psykologisk tryghed i teams og arbejdsfællesskaber er mere succesfulde, effektive og præget af arbejdsglæde.

Det giver rigtig god mening, når vi ved hvordan vores nervesystemfungerer og tager hensyn til, at vi er sociale væsener. Når vi mødes af åbenhed, venlighed, accept og glæde, vil det påvirke vores parasympatiske nervesystem positivt og dermed skabe modvægt til det sympatiske nervesystem der er på overarbejde i en travl hverdag.

Det er lederen, der overordnet har ansvaret for at sætte rammerne for at skabe psykologisk tryghed og være en rollemodel og I kan med fordel inddrage Arbejdsmiljøgruppen/-organisationen, men den psykologiske tryghed skabes kun, hvis alle i teamet deltager.

Hvis du vil have konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med psykologisk tryghed på arbejdspladsen, så læs mere HER

Andre artikler

Metode som KIAPRO bygger på

KIAPRO's tilgang med at sammentænke og koordinere indsatser i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv, så alle parter oplever værdi blev udviklet og afprøvet i et større forskningsprojekt for en del år siden. Metodeprincipper er dog stadig høj aktuelle og noget af det der efterspørges i "Det sammenhængende sundhedsvæsen". Læs metodeafsnit og resultaterne her eller hent den samlede rapport.

Virksomheder investerer i ny type sundhedsordning

Stadig flere virksomheder supplerer deres traditionelle sundhedsordninger med løsning der i højere grad også indtænker arbejdslivsperpektivet. De gør de, fordi det kan betale sig – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Arbejdslivssikring

"Arbejdslivssikring" er et nyt abonnementskoncept der sikrer det gode arbejdsliv. Det supplerer virksomhedens traditionelle sundhedsforsikring eller sundhedsordninger. KIAPRO services kan samles i forskellige pakker, der alle har dette fokus.