Arbejdslivssikring

"Arbejdslivssikring" er et nyt abonnementskoncept der sikrer det gode arbejdsliv. Det supplerer virksomhedens traditionelle sundhedsforsikring eller sundhedsordninger. KIAPRO services kan samles i forskellige pakker, der alle har dette fokus.

Jørgen Kilsgaard
Arbejdslivssikring

Arbejdslivssikring er et nyt abonnementskoncept der sikrer det gode arbejdsliv. Det supplerer virksomhedens traditionelle sundhedsforsikring eller sundhedsordninger. Det unikke ved Arbejdslivssikring er, at alle indsatser fokuserer på at udvikle og fastholde en sund arbejdsplads  og et godt arbejdsliv. Det handler både om medarbejder sundhed, forebyggelse af sygefravær og længerevarende uarbejdsdygtighed, samt sikker tilbagevenden til arbejde efter skader.

Den indeholder tidlig forebyggende tiltag, rådgivning, støtte og indsatser fra et team af sundheds-, social- og arbejdsmiljøfaglige kompetencer. Vores fagpersoner og samarbejdspartnere er specialuddannede i at kombinere indsats i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv. Vi guider virksomhedens ledere og medarbejdere til at finde den rette indsats. Det gør os i stand til at målrette indsatsen fra dag 1. Vi rykker ud når arbejdsliv er udfordret. En arbejdslivssikring sammensættes efter virksomhedens behov og kan typisk indeholde:

Tidlig opsporing af medarbejdere i særlig risiko for sundhedsudfordringer

Herfra skræddersyes en konkret handlingsplan for indsats der f.eks. kan indeholde:

 • Sundhedsfaglig rådgivning omkring helbredsproblemer eller manglende trivsel ved enten sygeplejerske, fysioterapeut, kiropraktor, arbejdslivscoach eller psykolog
 • Arbejdspladsbesøg med gennemgang af jobfunktioner og evt. skånebehov og efterfølgende rundbordssamtale
 • Koordination med andre tilbud, eksempelvis i det kommunale Jobcenter, herunder sikre rettigheder i forhold til sundheds-, social- og beskæftigelseslovgivningen
 • Deltagelse i gruppeundervisning omkring smertehåndtering, stress, angst og depression
 • Rådgivning omkring misbrugsproblemer, økonomiske problemer eller håndtering af svære livskriser
 • Samarbejde med virksomhedens personale- og HR afdeling omkring eventuel omplacering på virksomheden

Derudover kan der tilkøbes en række forskellige ad.hoc ydelser:

 • Digital løsning med overblik og adgang til alle virksomhedens sundheds-, personale og pensionstilbud
 • Digital Sundhedsscreening og APV
 • Digital syge- og raskmeldingsmodul med fraværsadministration og kvartalsrapportering
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning indenfor fysisk eller psykisk arbejdsmiljø
 • Ledelsesrådgivning indenfor håndtering af sygefravær
 • Seminar eller workshops i virksomheden indenfor sundhed, forebyggelse og arbejdsmiljø

Andre artikler

Metode som KIAPRO bygger på

KIAPRO's tilgang med at sammentænke og koordinere indsatser i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv, så alle parter oplever værdi blev udviklet og afprøvet i et større forskningsprojekt for en del år siden. Metodeprincipper er dog stadig høj aktuelle og noget af det der efterspørges i "Det sammenhængende sundhedsvæsen". Læs metodeafsnit og resultaterne her eller hent den samlede rapport.

Virksomheder investerer i ny type sundhedsordning

Stadig flere virksomheder supplerer deres traditionelle sundhedsordninger med løsning der i højere grad også indtænker arbejdslivsperpektivet. De gør de, fordi det kan betale sig – både for den enkelte medarbejder og for virksomheden.

Psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Få konkrete råd til, hvordan du kan arbejde med psykologisk tryghed på arbejdspladsen.