KOMPETENCER

Vi tilbyder effektiv indsats for at hjælpe mennesker

tilbage til dagligdagen og arbejdslivet 

EN BRED VIFTE AF

KOMPETENCER

Vores medarbejdere har en bred vifte af kompetencer indenfor både sundhedssektoren, social- og beskæftigelsessektoren, samt konsulentkompetencer indenfor arbejdsmiljø og arbejdspladsprocesser.

Vi har erfaret, at en effektiv indsats for at hjælpe mennesker tilbage til dagligdagen og arbejdslivet, fremkommer når løsninger findes i krydsfeltet imellem forskellige sektorer og organisationer.

At udrede og fastholde en arbejdstruet medarbejder eller få en sygemeldt borger hurtigt og sikkert tilbage i arbejde, er en opgave der løses imellem sundhedssektoren, jobcentrene, arbejdspladsen og den sygemeldtes dagligliv. Her findes de holdbare løsninger, såfremt processen ledes professionelt og kompetent.

KIApro har stor erfaring og faglig ekspertise i at hjælpe mennesker tilbage til arbejde efter en sygemelding. Denne erfaring anvender vi også, når vi skal hjælpe en virksomhed med at fastholde en medarbejder truet på arbejdsevnen, forebygge syge- fravær eller fremme produktivt nærvær på organisationsniveau.

Dette garanterer en faglig kompetent løsning af en bred vifte af opgaver indenfor disse felter.

KIApro har stor erfaring og faglig ekspertise i at hjælpe mennesker tilbage til arbejde efter en sygemelding

ARBEJDSRETTET REHABILITERING

En rehabiliteringsproces med et arbejdsrettet fokus, betegner vi “Arbejdsrettet rehabilitering”.  Vi har været med til at definere dette begreb, udvikle systematiske metoder og sætte standarden for ydelsen i Danmark igennem de seneste 10 år.

 

Vores overordnede forretningsgrundlag bygger på principper og metoder for arbejdsrettet rehabilitering.

Vi definerer arbejdsrettet rehabilitering som:

” en tidsafgrænset, planlagt proces med klare arbejdsrelaterede mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbejder om at give nødvendig assistance til persons egen indsats, for at opnå bedst mulig funktionsevne og arbejdsrelateret deltagelse”.

 

Beslutninger træffes i en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende proces på tværs af relevante aktører og sektorer.

 

Vi har specialiseret os i leverance af netop denne ydelse.