DET SIGER VORES KUNDER

Tilbagemeldinger fra medarbejdere efter KIA-forløb (gennemsnit af alle besvarelser)

91%

Det var nemt at komme i kontakt med rådgivnings linjen via App eller telefon.

93%

De fagpersonen, 

jeg blev mødt af, havde sat sig ind i mit problem.

98%

Jeg følte mig tryg og velinformeret under hele forløbet.

91%

Jeg fik gode råd 

og redskaber til at håndtere min situation fremadrettet.

94%

Jeg vil helt sikkert anbefale dette tilbud til andre kolleger der står i en lignende 

situation.

Tilbagemeldinger fra ledere efter KIA-forløb for en af deres medarbejdere (gennemsnit af alle besvarelser)

90%

Det var nemt at komme i kontakt med rådgivnings-

linjen via App eller telefon.

89%

Jeg følte mig inddraget 

og velinformeret igennem forløbet om det, der var relevant for mig som leder.

92%

Jeg oplevede, at den indsats, der blev givet til min medarbejder, gav afsæt for at komme videre med de arbejdsrelaterede udfordringer, som vedkommende havde eller måske fortsat har.

83%

Jeg oplevede, at den indsats der blev givet, 

var værdi-skabende* for forløbet.

78%

Uden indsats havde medarbej-deren formentlig haft mere 

sygefravær.

Kommuner

VIRKSOMHEDER

FORSIKRING OG PENSION