DET SIGER VORES KUNDER

Tilbagemeldinger fra medarbejdere efter KIA-forløb (gennemsnit af alle besvarelser)

ANDEL i % DEr Svarer "Meget ENIG eller enig" til følgende spørgsmål

91%

Det var nemt at komme i kontakt med rådgivnings linjen via App eller telefon.

93%

De fagpersonen, 

jeg blev mødt af, havde sat sig ind i mit problem.

98%

Jeg følte mig tryg og velinformeret under hele forløbet.

91%

Jeg fik gode råd 

og redskaber til at håndtere min situation fremadrettet.

94%

Jeg vil helt sikkert anbefale dette tilbud til andre kolleger der står i en lignende 

situation.

Tilbagemeldinger fra ledere efter KIA-forløb for en af deres medarbejdere (gennemsnit af alle besvarelser)

ANDEL i % DEr Svarer "Meget ENIG eller enig" til følgende spørgsmål

90%

Det var nemt at komme i kontakt med rådgivnings-

linjen via App eller telefon.

89%

Jeg følte mig inddraget 

og velinformeret igennem forløbet om det, der var relevant for mig som leder.

92%

Jeg oplevede, at den indsats, der blev givet til min medarbejder, gav afsæt for at komme videre med de arbejdsrelaterede udfordringer, som vedkommende havde eller måske fortsat har.

83%

Jeg oplevede, at den indsats der blev givet, 

var værdi-skabende* for forløbet.

78%

Uden indsats havde medarbej-deren formentlig haft mere 

sygefravær.

Kommuner

VIRKSOMHEDER

FORSIKRING OG PENSION

KIApro ApS
Marielundvej 48, 4 sal 
DK-2730 Herlev

Tlf. +45 70 26 08 44 
Fax +45 39 69 00 69 
Email: info@kiapro.dk 
CVR: 30281381

SITE MAP

Kompentencer

KIApro er akkrediteret ift.
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sundhedsvæsen 
KIApro har grøn smiley for vores arbejdsmiljø